Casino de l'Aliança del Poblenou

Barcelona

Rambla del Poblenou, 42,

Casino de l'Aliança del Poblenou

https://www.google.com/maps/place/Casino+l'Alian%C3%A7a+del+Poblenou/@41.3999424,2.2032739,15z/data=!4m6!3m5!1s0x12a4a3155bbb981b:0x88ea965aeaf5e931!8m2!3d41.3999424!4d2.2032739!16s%2Fg%2F121bd9xh?entry=ttu


No hi ha espectacles disponibles en aquest recinte