Espai Escenari Teatre Principal

Terrassa

Plaça Maragall, 2

Espai Escenari Teatre Principal

https://www.google.es/maps/place/Teatre+Principal+de+Terrassa/@41.5644712,2.0106343,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a492c21a770fe1:0x117122a4e4423a74!8m2!3d41.5644672!4d2.0132092!16s%2Fg%2F121rvdd0?hl=ca&entry=ttu


A fuego

Espai Escenari Teatre Principal (Terrassa)
25/05/2024
7,00 €